logo

 

 

 

 

 

 

Privacy Statement KOS

Kunst opStap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement.

Contactgegevens:

Kunst opStap is te bereiken via kunstopstapmail@gmail.com

Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Kunst opStap verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Kunst opStap verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Kunst opStap verwerkt:    

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt.

Kunst opStap verwerkt i.p. geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens gebruikt.

Kunst opStap verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling     
 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren    
 • Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten 
 • Om lessen op maat te geven
 • Geautomatiseerde besluitvorming.

  Kunst opStap neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Kunst opStap gebruikt hier geen computerprogramma’s of –systemen voor.

  Hoe lang Kunst opStap persoonsgegevens bewaart.

  Kunst opStap bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Kunst opStap hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
  – Standaard persoonsgegevens > Fiscale Bewaartermijn 7 jaar 
  – Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie > Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven

  Delen van persoonsgegevens met derden.

  Kunst opStap
  verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kunst opStap Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van je toestemming sturen naar kunstopstapmail@gmail.com.

  Autoriteit Persoonsgegevens.

  Kunst opStap wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

  Hoe Kunst opStap persoonsgegevens beveiligt.

  Kunst opStap neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op kunstopstapmail@gmail.com

  Wijziging Privacy Statement.

  Kunst opStap behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Je wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.